Thứ 3, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Đồng tiền cũng biết kêu

25/08/2017 10:56 GMT+7

TTO - Một anh ngày xưa nghèo kiết xác

Một anh ngày xưa nghèo kiết xác

Mới làm mấy năm, bỗng đổi khác.

Trên có nhà lầu, dưới xe hơi

Đồng tiền cũng biết nói: Ăn cắp!

Một anh ngây thơ con cóc cộ

Ngồi vào chỗ tốt, ăn thấy sợ

Nhận dưới, nạp trên cứ đều chi

Đồng tiền cũng biết kêu: Hối lộ!

Một hội đồng gồm các quan xã

Lấy đất dân nghèo, chia vội vã.

Bán lại cho cán bộ, người nhà

Đồng tiền cũng biết nói: Gian trá!

Một anh làm thất thoát ngàn tỉ

Cũng nhận huy chương khá cao quý

Nhảy lên làm chức lớn phía Nam

Đồng tiền cũng biết kêu: Trò khỉ! 

Khao khát làm giàu quá khẩn trương

Người ta đánh đổi hết môi trường.

Đất sập, sông dơ, đời thúi hoắc

Đồng tiền cũng biết nói: Tai ương!

Có kẻ dùng tiền mua tiết trinh

Rồi kiện nhau ra giữa pháp đình.

Chơi hoa cho chán, đòi tiền lại

Đồng tiền cũng biết nói: Trò ranh!

Tóm lại, đồng tiền không có miệng

Mà vẫn nói lên được lắm chuyện.

Chuyện bự, chuyện vừa, chuyện cỏn con

Không hỏi, đồng tiền vẫn lên tiếng.

ĐINH BA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận