​Đoàn kết các dân tộc bằng nghệ thuật

26/06/2015 08:23 GMT+7

TT - Đại hội lần 5 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM vừa ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới (2015 - 2020) với một số phương hướng nhiệm vụ mới.

Ban chấp hành mới của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM - Ảnh: L.Điền

Đại hội lần 5 khẳng định chủ trương “Đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, các giá trị văn học nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết và thuần phong mỹ tục của từng dân tộc”.

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM có 284 hội viên, với tám chi hội trực thuộc: Chi hội văn học nghệ thuật Khmer, Chăm, Người Hoa, Chi hội mỹ thuật, thư pháp, nhiếp ảnh, văn học Hoa văn, thơ cổ.

Hiện nay, hội đang tập trung biên tập hoàn chỉnh tác phẩm Văn hóa người Hoa Nam bộ để xuất bản. Trong phương hướng nhiệm kỳ tới, hội sẽ tiếp tục công việc sưu tầm, nghiên cứu văn học và nghệ thuật dân gian các dân tộc, đồng thời tổ chức các đợt thực tế sáng tác cho các chi hội, hội viên; và duy trì công tác đào tạo thế hệ trẻ như mở các lớp dạy thư pháp cho cộng đồng mà Chi hội thư pháp đang làm.

 

LAM ĐIỀN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận