Thứ 4, ngày 24 tháng 2 năm 2021

Đề xuất lập lại các đội trật tự đô thị

10/04/2013 05:07 GMT+7

TT - “Đội thanh tra xây dựng ở các quận huyện được xây dựng dựa trên lực lượng nhân viên thanh tra xây dựng hiện tại của các quận huyện. Ngoài ra, cần phải lập lại đội trật tự đô thị và tổ trật tự đô thị trực thuộc UBND quận, phường để đảm nhận các nhiệm vụ về trật tự đô thị”.

Nhiều ý kiến thống nhất như vậy tại cuộc họp ngày 9-4 giữa Sở Xây dựng TP.HCM với 24 quận huyện để chuẩn bị triển khai thực hiện nghị định 26 về tổ chức thanh tra xây dựng và góp ý đề án tổ chức thanh tra xây dựng trên địa bàn.

Theo dự thảo đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức hoạt động của thanh tra Sở Xây dựng, mỗi quận huyện sẽ có một đội thanh tra xây dựng, các thanh tra viên thuộc biên chế của Sở Xây dựng. Sở Xây dựng và Sở Nội vụ sẽ làm việc với lực lượng thanh tra xây dựng hiện nay ở từng quận huyện để quyết định số lượng nhân viên mỗi đội.

Ông Đoàn Nhựt, phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho rằng không nhất thiết thành lập 24 đội thanh tra xây dựng đóng ở tất cả quận huyện mà có thể tổ chức theo cụm địa bàn liên quận huyện. Đội nào quản lý địa bàn có dân số và diện tích lớn phải có đông nhân viên hơn. Còn đại diện cơ quan thanh tra xây dựng Q.1 đề xuất việc bố trí quân số cho các đội cần phải dựa vào số lượng, quy mô công trình và mật độ xây dựng của địa bàn quản lý.

Một nội dung được bàn nhiều trong buổi họp là cần phải thành lập một lực lượng để đảm nhận những nhiệm vụ khác mà lâu nay thanh tra xây dựng các quận huyện đang làm: quản lý trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, phối hợp giữ trật tự an toàn giao thông... Đại diện UBND Q.9 đề nghị phải lập lại đội trật tự đô thị song song với đề án tổ chức lại lực lượng thanh tra Sở Xây dựng.

Đa số đại diện dự họp đều thống nhất hướng sẽ sử dụng lại lực lượng nhân viên thanh tra xây dựng hiện nay để thành lập đội và tổ trật tự đô thị ở các cấp. “Nên thành lập lực lượng quản lý trật tự đô thị theo mô hình cũ: cấp đội trực thuộc UBND quận, cấp tổ trực thuộc UBND cấp phường. Nhân viên của đội này có thẩm quyền lập biên bản những vụ việc vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... như các nhân viên thanh tra xây dựng hiện tại” - đại diện UBND huyện Bình Chánh đề xuất.

D.NGỌC HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận