Thứ 5, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Đề nghị loại khỏi danh mục nhiều loại phí, lệ phí

19/11/2013 04:20 GMT+7

TT - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính loại ra khỏi danh mục các loại phí - lệ phí đã được chủ trương miễn thu hoặc bãi bỏ.

Theo đó, các loại phí, lệ phí nằm trong diện đề nghị này gồm: phí an ninh, trật tự (miễn thu đối với các tổ chức, cá nhân); phí phòng chống thiên tai (miễn thu đối với các tổ chức, cá nhân); phí xây dựng (miễn thu theo quyết định của Thủ tướng); bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

UBND TP cũng đề nghị loại bỏ khỏi danh mục phí - lệ phí để phù hợp với định hướng sửa đổi Luật ngân sách nhà nước bao gồm: phí qua đò, phí đấu thầu, phí thẩm định kết quả đấu thầu, phí vệ sinh. UBND TP cho rằng đây là một số khoản phí trong danh mục phí - lệ phí mà hoạt động thu có tính chất dịch vụ, người cung ứng dịch vụ phải đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động thu hoặc chất lượng dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu của người thụ hưởng, Nhà nước không cần can thiệp sâu vào giá dịch vụ (phí) trong trường hợp này.

Q.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận