22/02/2021 17:45 GMT+7

Đề nghị cho Hà Nội tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Chính phủ trình Quốc hội cho phép Hà Nội tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách lên gần gấp đôi so với luật định.

Chiều 22-2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã thay mặt Chính phủ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tân cho biết HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 có tổng số 18 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 105 đại biểu.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách, trong đó 3 đại biểu là lãnh đạo HĐND TP (gồm chủ tịch và 2 phó chủ tịch), mỗi ban của HĐND TP bố trí 4 đại biểu (gồm trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 1 ủy viên hoạt động chuyên trách).

Lý do của đề nghị này là TP Hà Nội thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo hướng không tổ chức HĐND ở các phường thuộc quận và thị xã nên nhiều nhiệm vụ của HĐND phường được chuyển lên cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã và cấp TP.

Tuy vậy, theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa 10 đại biểu hoạt động chuyên trách, luật không có quy định về ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban của HĐND cấp tỉnh.

Thẩm tra sơ bộ tờ trình, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho biết đối với HĐND TP Hà Nội, Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 đại biểu chuyên trách, tăng thêm 9 đại biểu (trong đó tăng 1 phó chủ tịch HĐND, 4 phó trưởng ban và 4 ủy viên chuyên trách tại 4 ban của HĐND) so với luật định.

"Chính phủ, chính quyền TP Hà Nội đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp TP" - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nói.

Do đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Ủy ban Pháp luật cho rằng "do việc bố trí các chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại TP Hà Nội khác với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 nên việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này là đúng quy định của luật".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với quan điểm của Thường trực Ủy ban Pháp luật, sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này vào kỳ họp tới.

TP.HCM được tăng số đại biểu chuyên trách TP.HCM được tăng số đại biểu chuyên trách

TTO - Từ ngày 1-7-2021, chính quyền đô thị tại TP.HCM không còn HĐND cấp quận, phường, có thành phố trong thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận