Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Dạy thêm không phép: phạt 6-12 triệu đồng

24/10/2013 09:05 GMT+7

TTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo nghị định này, việc dạy thêm không phép bị phạt từ 6-12 triệu đồng.

mQqzLZF6.jpgPhóng to
Minh họa: DAD
Trường hợp dạy thêm có giấy phép nhưng nội dung dạy không đúng giấy phép được cấp bị phạt thấp hơn (4-6 triệu đồng). Tổ chức dạy thêm cho học sinh mà không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định cũng sẽ bị xử phạt 1-2 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định việc xử phạt đối với các vi phạm trong thông báo, tư vấn tuyển sinh. Việc tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành khi chưa được cấp phép bị phạt từ 25-30 triệu đồng, tổ chức tuyển sinh chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài khi chưa được cấp phép thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam sẽ bị phạt 40-60 triệu đồng.

Tuyển sinh để đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ vượt số lượng so với chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo hoặc được giao thì tùy theo số lượng chỉ tiêu vượt quá sẽ bị xử phạt các mức khác nhau. Mức xử phạt nhẹ nhất 2-5 triệu đồng (tuyển sinh vượt 5-10%), tuyển sinh vượt chỉ tiêu trên 20% bị phạt 40-60 triệu đồng.

Theo nghị định 138, mức xử phạt giáo viên có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể học sinh từ 5-10 triệu đồng.

Cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức thu các khoản thu trái quy định bị xử phạt 10-20 triệu đồng và bị buộc phải trả lại các khoản thu trái quy định trên.

Nghị định 138/2013 bắt đầu có hiệu lực từ 10-12-2013.

ĐAN CHI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận