04/06/2012 20:17 GMT+7

Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp

 V.HÀ
 V.HÀ

TTO - Chiều nay 4-6, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Tuổi Trẻ Online đã đăng toàn bộ đáp án này. Mời bạn đọc đón xem.

Môn Toán:

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thôngHướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyênHướng dẫn chấm tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên

Môn Văn:

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thôngHướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyênHướng dẫn chấm tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên

Môn Vật lí:

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 368Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 417Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 512Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 631Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 739Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 854Đáp án thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 278Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 415Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 526Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 731Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 836Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 985Đáp án tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên

Môn Anh văn:

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 495Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 516Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 647Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 738Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 829Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 963Đáp án thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 197Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 368Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 429Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 572Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 641Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 815Đáp án tốt nghiệp THPT hệ ba năm

Môn Địa lý:

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thôngHướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyênHướng dẫn chấm tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên

Môn Lịch sử:

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thôngHướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyênHướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên

Môn Hóa học:

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 394Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 415 Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 526Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 637Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 748Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông mã đề 859Đáp án thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 178Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 426Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 537Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 693Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 749Đề thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên mã đề 851Đáp án tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên

Môn tiếng Đức:

Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 425Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 531Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 647Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 794Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 863Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 958Đáp án thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục trung học phổ thông

Môn Tiếng Nhật:

Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 352Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 418Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 629Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 731Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 845Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 957Đáp án thi tốt nghiệp THPT

Môn Tiếng Trung:

Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 319Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 527Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 638Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 796Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 853Đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 941Đáp án thi tốt nghiệp THPT

Môn Tiếng Nga:

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 147Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 259Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 375Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 492Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 513Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 638Đáp án thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 159Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 372Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 497Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 514Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 683Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 731Đáp án tốt nghiệp THPT hệ ba năm

Môn Tiếng Pháp:

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 296Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 371Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 512Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 647Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 724Đề thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao mã đề 985Đáp án thi tốt nghiệp THPT hệ chuẩn và nâng cao

Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 315Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 426Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 527Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 638Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 754Đề thi tốt nghiệp THPT hệ ba năm mã đề 941Đáp án tốt nghiệp THPT hệ ba năm

KRCTLQlt.jpgPhóng to
Giám thị gọi tên thí sinh vào phòng thi chuẩn bị thi môn toán tại HĐT trường THPT Tạ Quang Bửu Q8, TPHCM sáng 4-6 - Ảnh tư liệu

Bấm vào đây để xem bài giải gợi ý môn Anh VănBấm vào đây xem bài giải gợi ý đề toánBấm vào đây xem bài giải gợi ý môn sửBấm vào đây xem bài giải gợi ý môn địaBấm vào đây xem bài giải gợi ý môn hóaBấm vào đây xem bài giải gợi ý môn văn

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012: Cả nước có 27 thí sinh bị đình chỉ thi

Ngay sau khi môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, Bộ GD-ĐT có cuộc họp báo để thông tin về kết quả tổ chức kỳ thi này.

Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ thí sinh dự thi năm nay đạt 99,85%, tăng 0,04% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước có 27 thí sinh bị đình chỉ thi, giảm 18 trường hợp so với kỳ thi năm 2011 và giảm 63 trường hợp so với kỳ thi năm 2010. Có 8 giám thị bị đình chỉ coi thi.

Trong các buổi thi không có hiện tượng thông tin thất thiệt, không có ý kiến thắc mắc về tính thiếu chính xác, khoa học của đề thi.

Nhận định của Bộ GD-ĐT là mặc dù còn một số hạn chế nhưng kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc.

5-6, bắt đầu chấm thi tốt nghiệp

Sáng 5-6, hội đồng chấm thi tốt nghiệp các tỉnh thành bắt đầu làm việc. Tại TP.HCM, hội đồng chấm khai mạc lúc 8g, bộ phận phách và mật mã sẽ làm việc ngay sau đó. Giám khảo các tổ chấm tự luận tập trung làm việc từ ngày 7-6. Sở GD-ĐT TP.HCM đã huy động 1.200 người làm nhiệm vụ tại hội đồng chấm (gồm giám khảo các môn tự luận, cán bộ phụ trách chấm trắc nghiệm, xử lý kết quả, nhân viên phục vụ hội đồng chấm...). Theo dự kiến, nhiều tỉnh thành sẽ hoàn tất khâu chấm thi vào khoảng ngày 14, 15-6. Theo quy định, hạn chót công bố kết quả là ngày 18-6.

 V.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên