​Đánh giá, khen thưởng học sinh tiểu học không dùng điểm số

07/01/2015 00:10 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn việc đánh giá, khen thưởng học sinh tiểu học theo hình thức nhận xét, đánh giá, không phải bằng điểm số theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.

Theo đó, Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức tốt công tác tổng hợp đánh giá cuối học kì I và cuối năm học.

Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm họp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua nhận xét quá trình và kết quả học tập, hoạt động giáo dục khác để tổng hợp đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của từng học sinh về quá trình học tập từng môn học và tham gia các hoạt động giáo dục khác, những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; năng khiếu, hứng thú về từng môn học, hoạt động giáo dục; xếp loại từng học sinh đối với từng môn học, từng hoạt động giáo dục thuộc một trong hai mức: hoàn thành hoặc chưa hoàn thành.

e4Tjx6po.jpg

Mức độ hình thành và phát triển năng lực được đánh giá thông qua những biểu hiện nổi bật về đặc điểm, sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển theo từng nhóm năng lực của học sinh; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh; xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức: đạt hoặc chưa đạt.

Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất cũng được xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức: đạt hoặc chưa đạt.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu những học sinh đạt thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc, đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất khác; tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp và lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Nội dung, số lượng học sinh được khen thưởng, tuyên dương do hiệu trưởng quyết định, ví dụ: khen thưởng về các môn học (hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn tiếng Việt, có sáng tạo, say mê học tập môn Mỹ thuật), có tiến bộ vượt bậc trong giao tiếp, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học tập…

Việc ghi vào giấy khen (nếu có) về nội dung khen thưởng học sinh là hết sức linh hoạt do giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng quyết định, không áp dụng theo khuôn mẫu có sẵn.  

Mục đích khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích khả năng của mỗi học sinh, giúp động viên các em phấn đấu vươn lên, mang lại niềm vui và hứng thú học tập, rèn luyện cho các em. 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận