Đại hội Đoàn cần trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ

31/08/2016 13:51 GMT+7

TTO - Đây là một trong những nội dung của chỉ thị vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành về đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2020.

Theo chỉ thị, trong năm năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu và bản chất tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam, kế tục xuất sắc và trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, tổ chức động viên thanh niên đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi Việt Nam vẫn còn một số hạn chế. Hoạt động đồng hành, hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên gặp nhiều khó khăn, chưa được triển khai đồng đều trên diện rộng. Chất lượng một số tổ chức Đoàn, tổ chức Đội chưa cao, vai trò giáo dục, định hướng của Đoàn đối với thanh niên ngoài tổ chức chưa rõ nét. Tỉ lệ tập hợp thanh niên khu vực ngoài Nhà nước còn thấp...

Năm 2017 là năm tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022). Để lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo Đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội.

Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi năm năm qua; khẳng định những đóng góp của thanh niên; chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới phải cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên. Bám sát đời sống, lao động, học tập và công tác của thanh niên.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và kỹ năng xã hội.

Chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và quy chế cán bộ Đoàn. Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Đoàn các cấp phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội. Tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh niên.

Giao Đoàn thanh niên tích cực tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Đồng thời lựa chọn, công bố và triển khai thực hiện những chương trình, công trình chăm lo cho thanh niên, thiếu nhi.

Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm những điều kiện cần thiết để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Trung ương Đoàn cần tích cực theo dõi, chỉ đạo Đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp.

Về thời gian tiến hành đại hội Đoàn, chỉ thị cũng nêu rõ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý I -2017 đến đầu quý 4-2017. Tổ chức Đại hội lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tháng 12-2017.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng yều cầu chỉ thị này phải được phổ biến đến tận các chi bộ.

ĐỨC BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận