TTO - Đồng hành kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, từ hôm nay, TTO mở chuyên mục Nghị trường và cuộc sống để cử tri cả nước bày tỏ tâm tư, đề đạt nguyện vọng của mình.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận