Thứ 5, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Cử nhân công nghệ thông tin

05/04/2016 07:46 GMT+7

Cử nhân công nghệ thông tin (CNTT) trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

Ngày hội việc làm do Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức

Cử nhân CNTT trường ĐH Khoa học tự nhiên đào tạo các chuyên ngành Công nghệ thông tin; Khoa Học Máy Tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ Thống Thông Tin; Mạng Máy Tính và Viễn Thông.

Ngành Khoa học máy tính và ngành Công nghệ tri thức

Được đào tạo và trang bị các kiến thức nghề nghiệp để có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí:

-         Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng CNTT ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng.

-         Giảng viên CNTT ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề.

-         Cán bộ quản lý dự án CNTT ở các Cơ quan, Ngành, Tổng cục, Công ty, Xí nghiệp.

Sinh viên tốt ngành Khoa học máy tính cũng có thể tiếp tục được đào tạo sau đại học ở các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ, trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT.

Ngành Hệ thống thông tin

Sinh viên được trang bị những kiến thức nền về khoa học xã hội và nhân văn, các kiến thức cơ bản về toán, vật lý, tin học cùng các kiến thức chuyên sâu về các mô hình, phương pháp, công nghệ để xây dựng và khai thác hệ thống thông tin (HTTT), cũng như các kỹ năng thực hành cần thiết để trở thành chuyên viên vừa có kiến thức chuyên môn vừa biết vận dụng kiến thức vào thực tế.

Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng để tham gia các nhóm phát triển các HTTT tự động hóa thuộc mọi loại hình, có khả năng nắm bắt và vận hành, thay đổi các HTTT tin học hóa phù hợp với đòi hỏi của sự phát triển của tổ chức kinh tế, xã hội; hoặc học tiếp lên các trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ).

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học.

Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế, có khả năng học tiếp lên các trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngành Mạng máy tính

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên 5 khối kiến thức, cụ thể:

-         Kiến thức về Máy tính và Hệ điều hành: cung cấp các kiến thức nền tảng, nguyên lý và thực hành về máy tính, hệ điều hành

-         Kiến thức về Viễn thông: cung cấp các kiến thức căn bản về nguyên lý hoạt động của mạng truyền dẫn, chủ yếu cho thoại và được dùng cho truyền dữ liệu, chủ yếu ở tầng 1 và 2 của mô hình OSI

-         Kiến thức về Mạng máy tính: giới thiệu về nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, các chuẩn liên quan và các dịch vụ mạng điển hình trên Internet

-         Kiến thức về Lập trình mạng: cung cấp các kiến thức liên quan đến việc   phân tích,  thiết kế, lập trình một ứng dụng mạng

-         Kiến thức liên quan công nghệ, chuẩn mới: cung cấp các kiến thức về công nghệ, chuẩn, dịch vụ, thiết bị... mới nhất trên thế giới, liên quan đến ngành mạng máy tính và viễn thông

Ngoài các kiến thức trên, sinh viên được cung cấp các phương pháp nghiên cứu khoa học, quy trình xây dựng phần mềm/thiết kế và quản trị mạng máy tính, và các kỹ năng làm việc nhóm.

Sinh viên đào tạo chính quy tập trung trong 4 năm, tổng cộng 186 tín chỉ chưa kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận