Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021

Công ty bán hàng đa cấp phải có vốn pháp định 10 tỉ đồng

16/08/2013 20:13 GMT+7

TTO - Bộ Công thương vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định về Bán hàng đa cấp thay thế nghị định cũ có từ năm 2005 mà theo tờ trình của Bộ Công thương gửi Chính phủ, là đã bất cập, vốn chỉ tham khảo kinh nghiệm nước ngoài mà chưa có thực tế từ VN.

Đây được coi là biện pháp trước thực trạng bán hàng đa cấp đang rất phức tạp tại VN hiện nay.

Theo dự thảo nghị định mới, tinh thần là sẽ không cấm bán hàng đa cấp nhưng sẽ siết chặt hơn điều kiện để hạn chế lừa đảo, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.

Dự thảo nghị định mới quy định hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp, gồm: kinh doanh đa cấp với dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật cho phép; ký nhiều hợp đồng với một người; xúi giục người bán hàng thực hiện hành vi trái pháp luật; mua bán, chuyển giao mạng lưới trừ khi phải xử lý khi tập trung kinh tế…

Cụ thể, Bộ Công thương dự kiến quy định không để các Sở Công thương cấp phép hoạt động cho các công ty bán hàng đa cấp nữa, mà mọi công ty muốn bán hàng đa cấp ở VN sẽ phải do Bộ Công thương thẩm định, cấp phép. Các công ty bán hàng đa cấp cũng sẽ chỉ được cấp phép có thời hạn, sau 5 năm phải đăng ký lại, và có thể đăng ký nhiều lần.

Đặc biệt, công ty bán hàng đa cấp sẽ phải có vốn pháp định là 10 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công ty dạng này sẽ phải ký quỹ 5 tỉ đồng thay vì 3 tỉ đồng như hiện nay để tăng trách nhiệm.

Bộ Công thương giải thích lý do lấy quyền cấp phép về bộ là để tránh tình trạng doanh nghiệp xin phép thành lập ở địa phương ít kinh nghiệm quản lý, rồi mở rộng ra các địa phương có quy định chặt hơn, hoặc doanh nghiệp được cấp phép tại địa phương này nhưng lại bị từ chối cho hoạt động ở địa phương khác…

Các công ty bán hàng đa cấp cũng sẽ phải thực hiện việc báo cáo hoạt động cho các cơ quan quản lý địa phương. Để chống khả năng công ty bán hàng đa cấp xin giấy phép rồi… chờ, để bán lại giấy phép cho doanh nghiệp khác, dự thảo nghị định do Bộ Công thương soạn thảo yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được dừng hoạt động không quá 12 tháng, quá thời hạn này sẽ bị thu hồi giấy phép.

Thực tế, các công ty bán hàng đa cấp thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo doanh nghiệp để tạo mạng lưới. Để bảo vệ người bán hàng đa cấp trước hành vi lừa đảo, trục lợi, dự thảo nghị định mới yêu cầu công ty bán hàng đa cấp phải thông báo thông báo cho Sở Công thương địa điểm tổ chức khi thực hiện các hội thảo, hội nghị, đào tạo bán hàng, giới thiệu cơ hội kinh doanh bên ngoài trụ sở.

Dự thảo cũng quy định công ty bán hàng đa cấp khi đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng sẽ không được thu phí, trừ chi phí hợp lý mua tài liệu…

CẦM VĂN KÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận