Tag: cổng thông tin tiêm chủng COVID- 19

Infographic hướng dẫn gửi yêu cầu cập nhật chỉnh sửa trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19

TTO - Để sửa, cập nhật các sai lệch thông tin, CDC TP.HCM, địa phương có nhiều phản ánh đang gặp tình trạng sai lệch thông tin, đã hướng dẫn gửi phản hồi ở phần "Phản ánh thông tin", trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 theo trình tự như sau:

Điều chỉnh thông tin tiêm vắc xin được chuyển sang Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19

TTO - Từ cuối tháng 8 đến ngày 10-9, HCDC tiếp nhận 350.000 lượt gửi cần điều chỉnh thông tin tiêm vắc xin trên Sổ Sức khỏe điện tử. Hiện HCDC đã đóng kênh này. Việc tiếp nhận điều chỉnh trong thời gian tới sẽ qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.