Thứ 6, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Cổ đông PVFC thông qua đề án hợp nhất với Western Bank

18/05/2013 17:17 GMT+7

TTO - Sáng 18-5, tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC), đề án hợp nhất với Ngân hàng cổ phần Phương Tây (Western Bank) đã được thông qua.

J4qPtinG.jpgPhóng to
Trên 75% cổ đông PVFC biểu quyết thông qua đề án hợp nhất PVFC và Western Bank - Ảnh minh họa: westernbank

Tại đại hội, trên 75% số cổ đông PVFC có quyền biểu quyết đã thông qua bản đề án hợp nhất PVFC và Western Bank. Theo đó, ngân hàng hợp nhất sẽ có vốn điều lệ 9.000 tỉ đồng, ứng với 900 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, quy mô tài sản là 100.000 tỉ đồng.

PVFC cho biết vốn và tài sản của 2 bên sẽ được chuyển giao cho ngân hàng hợp nhất vào ngày hợp nhất. Cổ đông cũ của 2 bên sẽ được hoán đổi trở thành cổ đông sở hữu cổ phần của ngân hàng hợp nhất và được hưởng mọi quyền, lợi ích và có đầy đủ nghĩa vụ với tư cách là cổ đông của ngân hàng hợp nhất.

Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông, hiện PVFC đang khẩn trương tiến hành các thủ tục để hợp nhất với Western Bank trong thời gian gần nhất. Do vậy, hội đồng quản trị PVFC trình cổ đông chấp thuận việc kéo dài thời gian thực hiện nhiệm kỳ 2008-2013 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát cho đến thời điểm hợp nhất.

PVFC sẽ thực hiện cơ cấu, bầu, bổ nhiệm thành viên HĐQT, ban kiểm soát và thành viên HĐQT độc lập tại đại hội đồng cổ đông ngân hàng hợp nhất.

Năm 2012, doanh thu của PVFC đạt 7.386 tỉ đồng, bằng 132% kế hoạch năm, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 7.200 tỉ đồng. Lợi nhuận toàn tổng công ty trước trích lập dự phòng đạt 429 tỉ đồng, sau trích lập dự phòng đạt 54 tỉ đồng. Số dư cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân tính hết năm 2012 đạt 43.310 tỉ đồng. Tổng tài sản của PVFC tính đến ngày 31-12-2012 là 87.736 tỉ đồng.

Năm 2013, kế hoạch doanh thu của PVFC dự kiến đạt 5.674 tỉ đồng, Trong đó, doanh thu công ty mẹ đạt 5.500 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 72,5 tỉ đồng, tăng 35% so với thực hiện năm 2012.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận