Tag: Chương trình bồi dưỡng

Phải dừng ngay những quy định 'trên trời', Bộ Nội vụ cần vào cuộc

TTO - Có những tiêu chí rất khó cho giáo viên thực hiện được, chẳng hạn giáo viên mầm non dạy ở nhóm trẻ phải đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp huyện.