Sự kiện

Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp

Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học mới cho phép học sinh dùng điện thoại trong giờ học đang gây tranh cãi.

VIDEO