28/11/2023 16:20 GMT+7

Chính thức thí điểm một số chính sách đặc thù đầu tư công trình giao thông

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết - Ảnh: GIA HÂN

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 28-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, với 464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 93,93%).

Tỉ lệ vốn của Nhà nước tham gia được vượt quá 50% tổng mức đầu tư

Nghị quyết này quy định thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ đối với một số dự án.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua và được thực hiện đến hết ngày 30-6-2025. Các dự án được áp dụng chính sách thí điểm nghị quyết này đến khi hoàn thành dự án.

Theo nội dung nghị quyết, đối với một số dự án đầu tư theo phương thức PPP, tỉ lệ vốn của Nhà nước tham gia được vượt quá 50% tổng mức đầu tư.

Về cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trong việc giao UBND cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác đầu tư dự án quốc lộ, đường cao tốc đối với một số dự án.

Không bổ sung danh mục dự án thí điểm sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, nhiều ý kiến nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết.

Tuy nhiên, một số ý kiến không tán thành do việc ban hành nghị quyết thí điểm, đề nghị rà soát các luật có liên quan để sửa đổi một cách tổng thể, toàn diện.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cần nhiều thời gian để đánh giá, tổng kết kỹ lưỡng. Do đó, trước nhu cầu cần thiết, cấp bách hiện nay thì việc Chính phủ đề xuất thí điểm các chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ là hợp lý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ trên cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết thí điểm này nếu được Quốc hội thông qua, tiến hành đánh giá, tổng kết các quy định pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi.

Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và tiêu chí lựa chọn dự án thí điểm, có ý kiến đề nghị rà soát phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo nghị quyết. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn dự án thí điểm.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng Chính phủ đã đưa ra các tiêu chí để lựa chọn dự án thí điểm và trên cơ sở đề xuất của các địa phương đã rà soát, trình Quốc hội dự thảo nghị quyết và danh mục dự án.

Bên cạnh đó, để việc thực hiện thí điểm có hiệu quả, rõ địa chỉ, phạm vi, thời gian áp dụng, tránh dàn trải đúng với tính chất thí điểm, kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc thí điểm chỉ áp dụng đối với các dự án Chính phủ trình và không bổ sung danh mục dự án thí điểm sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về danh mục dự án đề xuất với Quốc hội.

Do đó, xin không quy định nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn dự án tại dự thảo nghị quyết. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin bỏ quy định về đối tượng áp dụng tại dự thảo nghị quyết.

Về tỉ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ TP.HCM là đô thị đặc biệt nên việc triển khai thực hiện dự án đều có chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lớn.

Do đó việc cho phép HĐND thành phố được xem xét, quyết định việc tăng tỉ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án là phù hợp.

Tuy nhiên, đối với các dự án đi qua địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, chi phí giải phóng mặt bằng có thể không cao nhưng do lưu lượng xe thấp, nếu áp dụng theo cơ chế đặc thù cho TP.HCM thì sẽ không bảo đảm được phương án tài chính cho dự án.

"Tại phụ lục kèm theo nghị quyết đã quy định rõ mức tối đa của từng dự án. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ như dự thảo nghị quyết", ông Thanh nêu rõ.

Đại biểu đề xuất Đại biểu đề xuất 'nới' tỉ lệ vốn nhà nước lên 80% với dự án giao thông PPP

Nhiều đại biểu Quốc hội trong phát biểu và tranh luận đã đề xuất "nới" tỉ lệ vốn nhà nước lên 80% thay vì 70% như Chính phủ đề xuất với dự án giao thông PPP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên