Thứ 2, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Chấn chỉnh những hiện tượng 'cướp vợ', 'bắt vợ' phản cảm ở vùng cao

19/03/2022 14:57 GMT+7

TTO - Vẫn còn những hiện tượng, sự việc phản cảm như "cướp vợ", "bắt vợ" tại một số địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, gây bức xúc dư luận xã hội.

Chấn chỉnh những hiện tượng cướp vợ, bắt vợ phản cảm ở vùng cao - Ảnh 1.

Cần chấn chỉnh, loại bỏ những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống

Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã có văn bản số 861/BVHTTDL-VHDT về việc chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống.

Văn bản nhận định, thời gian qua, thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được cụ thể hóa thông qua các chương trình hành động. Nhiều chính sách đã kịp thời được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung bám sát với yêu cầu của thực tiễn. Hoạt động văn hóa ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được quan tâm, bảo tồn, phát huy trong thời kỳ mới của đất nước.

Tuy nhiên, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh vẫn còn những hiện tượng, sự việc phản cảm như "cướp vợ", "bắt vợ" tại một số địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Hiện tượng này không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, gây bức xúc dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông.

Vì vậy, để chấn chỉnh, loại bỏ những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đề nghị các sở trực thuộc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Văn bản trên yêu cầu thực hiện các giải pháp đồng bộ, chấm dứt những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống trong công tác quản lý văn hóa, các vấn đề hủ tục lạc hậu làm ảnh hưởng tới phong tục, tập quán, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, công tác văn hóa dân tộc nói riêng trong cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của những phong tục, tập quán tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc; bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp và loại bỏ những yếu tố tiêu cực, phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Vụ Vụ 'kéo vợ' ở Hà Giang: Nam thiếu niên và bé gái đã quen biết nhau từ trước?

TTO - Qua xác minh, công an nhận thấy nam thiếu niên và bé gái trong vụ “kéo vợ” ở Hà Giang có quen biết nhau từ trước, từng nhắn tin hẹn hò đi chơi, tỏ tình.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận