Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Cách tính lương khi làm ban đêm?

25/10/2012 10:35 GMT+7

TTO - * Tôi đang công tác tại Q.Bình Thạnh, TPHCM. Tháng 8 vừa qua tôi được cử đi công tác Hà Nội, công trình tôi phụ trách không cho làm vào ban ngày mà chỉ được làm từ 17g đến 5g sáng hôm sau. Tôi buộc phải làm việc vào thời gian này.

Tôi nghĩ công ty sẽ tính lương cho tôi theo Bộ luật lao động là: số giờ làm ban đêm x 1.5 x 1.3 x lương ngày. Nhưng bộ phận kế toán lại tính là: [số giờ làm ban đêm x 1.5 ) - 8 giờ] x lương ngày. Cách tính này có đúng với Bộ luật lao động không?

Tôi cảm thấy không thỏa đáng và bất công cho người lao động (công ty không có công văn hay quy định nào về cách tính lương làm ban đêm và không có phụ cấp cho người lao động đi công tác xa). Mong TTO giải đáp giúp. (Nguyễn Hoàng Thiện)

- Theo quy định tại điều 68 Bộ luật lao động (BLLĐ), thời giờ làm việc không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần, nhưng phải thông báo trước cho người lao động (NLĐ) biết.

Theo quy định tại điều 61 BLLĐ, NLĐ làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau: vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%. Nếu NLĐ được nghỉ bù những giờ làm thêm thì NSDLĐ chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại điều 70 của BLLĐ thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày (đối với các tỉnh từ Thừa Thiên -Huế trở ra phía Bắc thời giờ làm việc ban đêm được tính từ 22g đến 6g - điều 6 nghị định số 195/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ).

Theo điểm a khoản 2 phần V thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, quy định việc trả lương làm thêm giờ như sau: Tiền lương làm thêm giờ = [( tiền lương giờ thực trả x 150% hoặc 200% hoặc 300%) x số giờ làm thêm]

Theo khoản 3 phần V thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH quy định việc trả lương làm việc vào ban đêm như sau: Tiền lương làm việc vào ban đêm = [(tiền lương giờ thực trả x 130%) x số giờ làm việc ban đêm]

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau: Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(tiền lương giờ thực trả x 130% x 150% hoặc 200% hoặc 300%) x số giờ làm thêm]

Theo như bạn trình bày, thời gian bạn làm việc từ 17g đến 5g sáng hôm sau nên thời gian bạn làm việc trong một ngày bình thường (không phải là ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ) là 12 giờ, do đó thời giờ làm thêm của bạn là 4 giờ/ngày bình thường; thời giờ bạn làm ban đêm là 7 giờ (tính từ 22g đến 5g sáng).

Như vậy chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, thời gian bạn làm việc bình thường 8 giờ/ngày tính từ 17g đến hết 24g thì tiền lương được tính như sau:

+ Tiền lương bạn làm việc ban ngày tính từ 17g đến hết 21g là 5 giờ làm việc = (tiền lương giờ thực trả x 5);

+ Tiền lương bạn làm việc ban đêm tính từ 22g đến hết 24g là 3 giờ làm việc = [(tiền lương giờ thực trả x 130%) x 3];

Vậy tiền lương thời gian bạn làm việc bình thường 8 giờ/ngày tính từ 17g đến hết 24g = {( tiền lương giờ thực trả x 5) + [(tiền lương giờ thực trả x 130%) x 3]}

Tiền lương bạn làm thêm giờ vào ban đêm tính từ 1g đến 5g là 4 giờ = [( tiền lương giờ thực trả x 130% x 150%) x 4]

Chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, cách tính lương của kế toán tại công ty bạn như trên là không đúng với quy định của pháp luật lao động.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆPVăn phòng luật sư Gia Thành
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận