06/10/2017 17:46 GMT+7

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

TTO
TTO

TTO - Ngày 6-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi ủy viên Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh: Tư liệu TTO

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy trên cương vị người đứng đầu cấp ủy thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy; 

Cá nhân ông đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng - bằng hình thức cách chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận 4 vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh.

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 2.

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 3.

Ngày 2-10, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc.

Chấp hành không nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc. 

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy; quy chế làm việc của Thành ủy trong việc cho chủ trương về một số trường hợp cán bộ và một số dự án phát triển kinh tế - xã hội.

2 - Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong một số trường hợp chưa gắn với quy hoạch được phê duyệt; chưa thực hiện nghiêm quy định thời gian luân chuyển đối với một số cán bộ. Cho chủ trương bổ nhiệm cán bộ cấp phó ở một số sở của thành phố vượt số lượng theo quy định của Chính phủ. 

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trong việc cho chủ trương một số trường hợp; có biểu hiện tác động, ưu ái người nhà của bí thư Thành ủy.

3 - Vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị.

Không nghiêm túc thực hiện thông báo kết luận ngày 14-3-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng UBND TP và một số lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và thông báo ngày 18-2-2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai của nhiệm kỳ trước. 

Đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật.

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo một số trụ sở cơ quan đảng, hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, vi phạm Luật đấu thầu năm 2013.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban thường vụ Thành ủy, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, căn cứ quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị và kết quả kiểm điểm của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên