Tag: ca bệnh đầu tiên

Bình Dương có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

TTO - Người phụ nữ nhiễm COVID-19 đầu tiên tại tỉnh Bình Dương có nguồn gốc do tiếp xúc với bệnh nhân 1644 tại Hải Dương.