TTO - Tuần trước, Triều Tiên khiến thế giới chú ý khi tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H). Loại bom này đáng sợ thế nào, sức công phá ra sao?

Bom nhiệt hạch đáng sợ cỡ nào? - Ảnh 1.

Đ.K.L. - VIỆT THÁI