Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021

Bộ Xây dựng quy định 4 nhóm đối tượng cấp phép xây dựng

17/05/2017 18:16 GMT+7

TTO - Ngày 17-5, Bộ Xây dựng cho biết 4 nhóm đối tượng này nằm trong nghị định số 53/2017/NĐ-CP ban hành ngày 8-5-2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp cấp giấy phép xây dựng và được cấp giấy phép xây dựng nếu công trình nằm trong các 4 nhóm đối tượng sau:

Nhóm đối tượng có giấy tờ đầy đủ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (sổ hồng) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, của Luật đất đai ban hành qua các thời kỳ (năm 1987, 1993, 2011, 2013).

Nhóm đối tượng có giấy tờ đầy đủ nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp có giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất, hay giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993.

Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở hay giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất cũng được cấp giấy phép xây dựng.

Nhóm đối tượng mà nhà nước thu hồi đất thì chỉ cần có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Trường hợp chỉ có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ xác định về diện tích các loại đất đối với trường hợp người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai, nhưng trên giấy tờ đó không ghi rõ diện tích các loại đất để làm cơ sở cấp phép xây dựng, cũng được cấp phép xây dựng.

Nhóm đối tượng không nằm trong Luật đất đai nhưng thực tế vẫn xây dựng mà không thể chuyển mục đích sử dụng đất cần có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của UBND cấp huyện.

QUANG THẾ - THANH NGA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận