Thứ 2, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Bộ Tài chính đề xuất năm sau chi vượt thu hơn 234 nghìn tỉ đồng

26/10/2019 11:08 GMT+7

TTO - Dự kiến tổng chi năm 2020 lên tới hơn 1,7 triệu tỉ đồng, trong đó dự toán chi thường xuyên (lương, phụ cấp chế độ, họp hành, vận hành bộ máy...) là 1,056 triệu tỉ đồng, gấp hơn 2,2 lần chi đầu tư phát triển (tiền xây dựng công trình, dự án...)

Bộ Tài chính đề xuất năm sau chi vượt thu hơn 234 nghìn tỉ đồng - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất năm 2020 tổng chi năm là hơn 1,7 triệu tỉ đồng để có thêm nguồn cho đầu tư phát triển - Ảnh TTO

Bộ Tài chính vừa đăng lên cổng thông tin điện tử của bộ này Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, nhằm cung cấp tới người dân những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến dự toán thu chi năm 2020. 

Báo cáo này sẽ được trình Quốc hội xem xét và quyết định trong tháng 11 tới.

Đến cuối năm 2020, dự kiến nợ công là 54,3% GDP, nợ Chính phủ là 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5% GDP

Bộ Tài chính

Đề xuất số thu hơn 1,5 triệu tỉ đồng

Bộ Tài chính báo cáo dự kiến dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 là 1,512 triệu tỉ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019. 

Trong đó dự toán thu nội địa đạt 1,264 triệu tỉ đồng, chiếm 83,6% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước, gồm thu tiền sử dụng đất 95,9 nghìn tỉ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 31,7 nghìn tỉ đồng, thu nội địa từ thuế, phí đạt 1,018 triệu tỉ đồng.

Dự toán thu dầu thô ước 35,2 nghìn tỉ đồng, giảm 11,6 nghìn tỉ đồng so với ước thực hiện năm 2019. Sản lượng khai thác trong nước là dự kiến 9,02 triệu tấn với giá dự toán 60 USD/thùng.

Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 208 nghìn tỉ đồng, giảm 3 nghìn tỉ đồng so với ước thực hiện năm 2019.

Dự kiến số chi hơn 1,7 triệu tỉ đồng

Về dự toán chi, Bộ Tài chính dự kiến dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 là 1,747 triệu tỉ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2019, gồm dự toán chi đầu tư phát triển 470,6 nghìn tỉ đồng, tăng 9,6% so dự toán năm 2019, chiếm 26,9% tổng chi ngân sách nhà nước và là năm có tỉ trọng cao nhất từ năm 2016 đến nay.

Dự toán chi trả nợ lãi là 118,2 nghìn tỉ đồng, chiếm 6,8% tổng chi ngân sách nhà nước. Dự toán chi thường xuyên là 1,056 triệu tỉ đồng. 

Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế là 61,5 nghìn tỉ đồng, đảm bảo nguồn để từ ngày 1-7-2020 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng.

Năm 2019 ước chi vượt 33,5 nghìn tỉ đồng so với kế hoạch

Theo Bộ Tài chính, số chi cả năm 2019 là khoảng 1,666 triệu tỉ đồng, tăng 33,5 nghìn tỉ đồng so kế hoạch. Trong đó chi đầu tư phát triển dự toán là 429,3 nghìn tỉ đồng, song thực hiện 9 tháng mới chỉ bằng 44,8% dự toán.

Chi trả nợ lãi cả năm đạt 124,88 nghìn tỉ đồng, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi thường xuyên cả năm đạt 1,005 triệu tỉ đồng, tăng 6,43 nghìn tỉ đồng so dự toán, chủ yếu là tăng chi của ngân sách địa phương. 

Bên cạnh đó, ngân sách đã xuất cấp gần 102,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Bội chi ngân sách nhà nước năm nay ước 209,5 nghìn tỉ đồng, khi số thu cả năm đạt khoảng 1,457 triệu tỉ đồng, vượt 46 nghìn tỉ đồng so dự toán.

Dự kiến đến hết năm 2019, dư nợ công bằng 56,1%GDP, dư nợ Chính phủ bằng 49,2%GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia bằng 45,8% GDP.

Chi vượt thu tới hơn 115.000 tỉ đồng Chi vượt thu tới hơn 115.000 tỉ đồng

TTO - Ngày 9-9, theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt hơn 618.000 tỉ đồng, trong khi đó chi là 733.000 tỉ đồng. Như vậy, chi vượt thu hơn 115.000 tỉ đồng.

LÊ THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận