17/11/2015 11:03 GMT+7

​Bộ Nội vụ gửi dự thảo nghị quyết “nhầm nội dung” đi lấy ý kiến

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - “Nội dung nhầm lẫn” trong dự thảo nghị quyết chính là quy định tại điều 49 về quy trình, thủ tục thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị sửa lại “nội dung nhầm lẫn” trong dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương do Bộ Nội vụ soạn thảo gửi lấy ý kiến các địa phương.

Cụ thể, tại khoản 2, điều 49, thay vì quy định về quy trình, thủ tục trong thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, dự thảo nghị quyết lại quy định về quy trình, thủ tục thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh.

Khoản 2, điều 49 quy định về quy trình, thủ tục trong thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã nêu: Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh theo quy định tại điều 131 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Sau khi lấy ý kiến cử tri, nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành thì Bộ Nội vụ và UBND cấp tỉnh hoàn chỉnh đề án, gửi HĐND ở các đơn vị hành chính có liên quan để lấy ý kiến trước khi báo cáo Chính phủ.

Thực tế, khoản 2 điều 49 về quy trình, thủ tục trong thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã đã được đơn vị soạn thảo lấy lại “y nguyên” khoản 2 điều 48 quy định về quy trình, thủ tục thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh.

Theo Thường trực HĐND TP Hà Nội, đây là nội dung có sự “nhầm lẫn” trong việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã sang lấy ý kiến cử tri về việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh.

Vì vậy, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị Bộ Nội vụ sửa lại khoản 2, điều 49 theo đúng quy định về quy trình, thủ tục trong thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận