Bộ GTVT thống nhất tạm dừng nạo vét luồng trên sông Cầu

17/03/2017 16:28 GMT+7

TTO - Bộ GTVT cho biết như vậy trong thông cáo phát chiều ngày 17-3 về việc tạm dừng thi công dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến sông Cầu đoạn từ km1+000 đến km30+000.

Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra một sà lan khai thác cát trên sông Cầu - Ảnh: Hùng Thái

Trong thông cáo, Bộ GTVT lý giải về lý do ra văn bản số 1689 ngày 22-2 gửi UBND tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đề nghị cho nhà đầu tư - Công ty cổ phần trục vớt luồng Hạ Lưu, tiếp tục thi công nạo vét luồng trên sông Cầu.

Lý do, ngày 13-2, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo Bộ GTVT về kết quả đo xác suất 4 trong số 11 vị trí đoạn cạn thuộc dự án. Qua đó, thấy có 3 trong số 4 vị trí đo chưa đạt chuẩn tắc theo thiết kế.

Vì vậy, Bộ GTVT đã có văn bản số 1689 đề nghị UBND các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư để tiếp tục thi công nạo vét tại những vị trí chưa đảm bảo chuẩn tắc luồng.

Bộ GTVT cũng cho biết ngày 27-10-2016 UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản chấp thuận cho phép gia hạn thực hiện dự án tại 5 đoạn cạn trên sông Cầu thuộc địa bàn tỉnh đến hết năm 2017.

Tuy nhiên, ngày 8-3, Cục Đường thủy nội địa báo cáo Bộ GTVT việc tạm dừng thi công dự án theo đề nghị của nhà đầu tư. Vì vậy, Bộ GTVT thống nhất theo ý kiến của cục này về tạm dừng thi công dự án.  

Về các nội dung liên quan đến dự án mà UBND tỉnh Bắc Ninh “kêu cứu” Thủ tướng ngày 9-3, Bộ GTVT cho biết đã yêu cầu Cục Đường thủy nội địa khẩn trương phối hợp Sở GTVT Bắc Ninh và các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo Bộ GTVT.

Bộ GTVT khẳng định việc thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia tại các đoạn cạn không đảm bảo chuẩn tắc là cần thiết trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế. Trước khi chấp thuận chủ trương thực hiện, Bộ GTVT đã lấy ý kiến của địa phương.

Sau khi có ý kiến thống nhất chủ trương của địa phương, thực hiện lập dự án và phải có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện việc đăng ký sản phẩm tận thu với địa phương thì dự án mới được ký hợp đồng thi công và thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, cần được quản lý, giám sát chặt chẽ của Cục Đường thủy nội địa và sự đồng thuận, phối hợp của địa phương.        

Bộ GTVT cho biết thêm thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng từ tháng 11-2015, bộ đã tạm dừng cấp mới dự án xã hội hóa nạo vét duy tu trên các tuyến luồng hàng hải. Đến thời điểm này, chỉ chấp thuận chủ trương thực hiện 1 dự án trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên cơ sở có văn bản đồng thuận của địa phương.

Đến nay, Bộ GTVT vẫn tiếp tục tạm dừng cấp mới các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu luồng hàng hải và luồng đường thủy nội địa quốc gia.

Trước đó, ngày 16-7, thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng đã ký gửi UBDN tỉnh Bắc Ninh với những nội dung tương tự.

TUẤN PHÙNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận