Thứ 6, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Bộ Công Thương: 20.000 người chưa báo cáo kê khai tài sản

18/07/2011 07:10 GMT+7

TT - Theo ước tính của Thanh tra Chính phủ (TTCP), khoảng 20.000 người là cán bộ tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và công ty thuộc Bộ Công thương quản lý chưa được báo cáo TTCP về kết quả kê khai tài sản.

Read this on Tuoitrenews.vn

TTCP nêu rõ toàn bộ đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quyết định của Thủ tướng chưa được Bộ Công thương chỉ đạo và tổ chức kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Số liệu báo cáo về kê khai tài sản, thu nhập của bộ chưa đầy đủ.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, Bộ Công thương chưa giải quyết được tố cáo tại Tổng công ty cổ phần Bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn, còn để kéo dài; việc tranh chấp nhà cửa tại Công ty Cơ khí Hà Nội cho thấy việc khiếu nại thuộc thẩm quyền thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ còn tồn đọng, kéo dài.

TTCP xác định để xảy ra những tồn tại nêu trên có trách nhiệm của bộ trưởng Bộ Công thương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm về việc tổ chức triển khai, thực hiện chưa kịp thời, chưa chủ động đối với sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thanh tra và khiếu nại, tố cáo.

M.QUANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận