10/01/2018 16:58 GMT+7

Bình Dương sẽ thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành và cấp phòng

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tỉnh ủy Bình Dương vừa ban hành kế hoạch thực hiện thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành tỉnh và cấp phòng.

Bình Dương sẽ thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành và cấp phòng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, các chức danh yêu cầu thi tuyển đối với cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, gồm: Phó ban Đảng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (không là Tỉnh ủy viên); Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh thuộc khối Đảng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng cấp ủy; Phó ban Đảng Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng bộ khối cơ quan, khối doanh nghiệp; Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (không là cấp ủy viên cùng cấp).

Khối nhà nước gồm: Phó Giám đốc sở và tương đương; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các sở và tương đương; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Về lộ trình thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để rút kinh nghiệm. Từ tháng 7/2018, việc bổ nhiệm các chức danh Phó Giám đốc sở và tương đương sẽ thông qua thi tuyển. Các chức danh lãnh đạo quản lý khác (gồm khối Đảng và khối Nhà nước) tổ chức hàng năm, khi các đơn vị, địa phương có yêu cầu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý.

Các địa phương, đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi tuyển phải tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý theo đúng quy định. Trường hợp không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển thì tập thể lãnh đạo, cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hoặc quyết định tạm thời chưa thực hiện việc bổ nhiệm chức danh này, cho đến khi có thêm người đăng ký tham gia dự tuyển đủ số lượng tối thiểu.

Trường hợp đặc biệt, cơ quan đơn vị phải thực hiện bổ nhiệm ngay để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng không có đủ người có tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, không đáp ứng yêu cầu tổ chức thi thì báo cáo Ban Tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp (đối với khối Đảng, đoàn thể), báo cáo ngành nội vụ (đối với khối các cơ quan Nhà nước) để tổng hợp, xin ý kiến cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận