18/05/2024 10:55 GMT+7

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9, thống nhất cao phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Sau 3 ngày (16 đến 18-5) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18-5.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: NHẬT BẮC

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: NHẬT BẮC

Theo TTXVN, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 vào sáng 18-5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Trung ương đặc biệt nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội.

Thể hiện được ý chí, sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Làm rõ những nội dung đổi mới, nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn

Tổng bí thư cũng yêu cầu cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Làm rõ những nội dung đổi mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ khóa XIII so với các nhiệm kỳ trước; dự báo khả năng thực hiện Cương lĩnh, mục tiêu Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chú trọng làm rõ những vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hội nghị đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng bí thư nhấn mạnh Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến.

Bao gồm những nội dung chỉ thị 35 còn phù hợp; những nội dung cần kế thừa nhưng phải có điều chỉnh, bổ sung; những nội dung cụ thể hóa các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương khóa XIII; những nội dung không kế thừa chỉ thị 35 cần được lược bỏ cho phù hợp với thực tiễn.

Ông nêu rõ đây là công việc hệ trọng, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Tổng bí thư cũng lưu ý công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những cán bộ thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, sau hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội các cấp, góp phần cho thành công Đại hội XIV của Đảng.

Bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị

Tổng bí thư nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20-5.

Cùng với đó, với tỉ lệ số phiếu tín nhiệm cao bầu bổ sung vào Bộ Chính trị các ông Lê Minh Hưng, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Bùi Thị Minh Hoài, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trung ương đã quyết định để bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm.

Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Văn Thái, bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Mai Tiến Dũng, nguyên bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch UBND TP.HCM, vì đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tổng bí thư yêu cầu ngay sau hội nghị này, cần phải nghiêm túc, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội trình Hội nghị Trung ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay để gửi xin ý kiến của đại hội Đảng bộ các cấp.

Chỉ đạo thật tốt việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024-2025 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hộiTrung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên