02/08/2011 07:35 GMT+7

Bắt buộc người lao động sử dụng dịch vụ ăn uống?

Minh Thư
Minh Thư

TTO - Hiện nay có một số công ty phụ cấp tiền cơm trưa, ăn giữa ca cho người lao động và bắt buộc người lao động sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà ăn đơn vị. Vậy, khi có Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ra đời tháng 7-2011, có phải việc này vi phạm luật, căn cứ theo mục 3, điều 8, chương 1 về việc lựa chọn hàng hóa, dịch vụ?

- Trả lời:

Trường hợp người sử dụng lao động phụ cấp cho người lao động tiền ăn giữa ca, thì người sử dụng lao động có thể chi trả cho người lao động bằng tiền hoặc có thể cung cấp suất ăn cho người lao động.

Ngoài ra căn cứ theo khoản 3 điều 8 Luật bảo vệ người tiêu dùng quy định về quyền của người tiêu dùng như sau: lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Vậy, căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên thì việc một số công ty phụ cấp tiền ăn giữa ca cho người lao động và bắt buộc người lao động sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà ăn đơn vị là vi phạm quyền lợi của người lao động.

Căn cứ khoản 3 điều 8 Luật bảo vệ người tiêu dùng thì người lao động có quyền lựa chọn hàng hóa, dịch vụ cho chính mình. Để bảo vệ quyền lợi của mình, người lao động có quyền làm đơn yêu cầu giám đốc công ty phải chi trả phụ cấp tiền ăn giữa ca cho người lao động bằng tiền mặt và người lao động có quyền lựa chọn hàng hóa; và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa theo nhu cầu của mình.

Minh Thư
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên