Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Bảo đảm quyền sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội

18/07/2015 08:00 GMT+7

TT - Ngày 17-7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật, pháp lệnh và nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết một trong những nội dung mới là bảo đảm quyền sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội.

Luật năm 2015 quy định rõ quyền này gồm quyền kiến nghị về luật, pháp lệnh và quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh.

Các luật, pháp lệnh và nghị quyết khác đã được công bố bao gồm: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật thú y; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; Luật kiểm toán nhà nước; Luật tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật ngân sách nhà nước; pháp lệnh cảnh sát môi trường; nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận