Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Báo chí cần tiên phong đấu tranh chống tham nhũng

31/03/2012 05:45 GMT+7

TT - Phát biểu trước 600 đại biểu là lãnh đạo cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cả nước tại Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 ở Quảng Ninh ngày 30-3, ông Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí trong năm 2012.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò, tính tiên phong, tính chiến đấu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội. Tích cực chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, mở rộng giao lưu, hội nhập với thế giới.

Tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực của báo chí trong năm 2011 - năm mà tình hình trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ gắn với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Báo chí cũng đã tích cực đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, ông Lê Hồng Anh đã chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của công tác báo chí, công tác lãnh đạo, điều hành, việc thực hiện quy hoạch và quản lý hệ thống báo chí còn bất cập. Nhiều tờ báo, cơ quan báo chí trùng lặp, chồng chéo chức năng, nội dung. Việc quản lý kênh sóng truyền hình chưa chặt chẽ. Một số cơ quan báo chí chưa chú ý biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến mà còn thiên về phản ánh mặt trái tiêu cực của xã hội, vi phạm các quy định về quảng cáo, trái với truyền thống văn hóa dân tộc. Một số phóng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, viết bài thiếu tính xây dựng...

Chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Anh cho rằng năm 2012 báo chí cần tiếp tục tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là nghị quyết T.Ư 2 về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; kết luận Hội nghị T.Ư 3 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và 2011-2015. Đặc biệt là nghị quyết T.Ư 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phối hợp tốt hơn với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan để chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin trên báo chí chính xác, sắc bén, kịp thời hơn, nhất là với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Trình bày báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2011, Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Đỗ Quý Doãn thẳng thắn cho biết bên cạnh những nỗ lực của cơ quan báo chí vẫn còn “một số cơ quan chức năng không chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí dẫn đến tình trạng báo chí tự tìm kiếm thông tin nên có khi thiếu chính xác do không có thông tin chính thống”. Hơn nữa, bộ máy quản lý báo chí thiếu ổn định, việc chỉ đạo thông tin còn thiếu thống nhất, không tập trung đầu mối nên nhiều khi còn gây khó khăn lúng túng cho báo chí. Một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc quy định của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh yêu cầu cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí và từng cơ quan báo chí, trong đó cần đặc biệt coi trọng, phát huy hơn nữa vai trò cơ quan chủ quản. Đặc biệt, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường cung cấp thông tin và định hướng thông tin cho báo chí. Các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các bộ ngành, cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về báo chí. Lãnh đạo các cơ quan báo chí điện tử chủ động quan tâm hơn nữa tới quá trình tác nghiệp của phóng viên, quy trình biên tập, xuất bản báo của các tòa soạn để khắc phục một cách cơ bản sai sót, khuyết điểm trong thời gian tới.

ĐỨC BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận