25/06/2024 10:25 GMT+7

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thành lập TP Phú Mỹ, sáp nhập hai huyện Long Điền và Đất Đỏ thành Long Đất

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết nghị tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ và thành lập thành phố Phú Mỹ. Đồng thời sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ, lấy tên Long Đất.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đi qua thị xã Phú Mỹ đang được đẩy nhanh thi công - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đi qua thị xã Phú Mỹ đang được đẩy nhanh thi công - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 25-6, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII họp kỳ thứ 21 để quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh này.

Theo đó các đại biểu HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua các chủ trương như: sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa để thực hiện dự án, thu hồi đất…

Cụ thể, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết nghị thành lập các phường Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số của các xã cùng tên nói trên. Từ đó tán thành chủ trương thành lập TP Phú Mỹ trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Phú Mỹ.

Như vậy, nếu Phú Mỹ lên thành phố, cùng với TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có ba thành phố.

Huyện Long Điền và Đất Đỏ sáp nhập và lấy tên mới là Long Đất - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Huyện Long Điền và Đất Đỏ sáp nhập và lấy tên mới là Long Đất - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Các đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đồng ý chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh này.

Theo đó nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ, lấy tên là huyện Long Đất. Đây là tên huyện của hơn 20 năm trước khi tách Long Đất thành hai huyện Long Điền, Đất Đỏ.

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng quyết nghị nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lộc An và xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) - lấy tên là xã Phước Hội, huyện Long Đất.

Một góc làng chài nổi tiếng ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (sau này là huyện Long Đất), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Đ.H.

Một góc làng chài nổi tiếng ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (sau này là huyện Long Đất), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Đ.H.

Nhập xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) lấy tên là thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất.

Nhập ba xã: An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước thuộc huyện Long Điền thành một xã, lấy tên là xã Tam An, huyện Long Đất.

Nhập nguyên trạng phường Phước Hiệp (TP Bà Rịa) vào phường Phước Trung (TP Bà Rịa), lấy tên là phường Phước Trung, TP Bà Rịa.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 77 đơn vị hành chính cấp xã gồm 28 phường, 6 thị trấn, 43 xã.

Những người dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính được hỗ trợ ra sao?

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với những người dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã dôi dư được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư được hỗ trợ một lần bằng 80% tổng kinh phí trợ cấp tinh giản biên chế theo quy định tại khoản 2, điều 9 nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Những người đã hưởng chính sách hỗ trợ nói trên, nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian 60 tháng kể từ ngày tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

‘Chốt‘Chốt' phương án sáp nhập huyện, xã, hơn 46.000 cán bộ dôi dư

Theo đó, riêng giai đoạn 2023-2025, dự kiến cả nước có khoảng 33 đơn vị hành chính cấp huyện và khoảng 1.327 cấp xã thuộc diện bắt buộc sáp nhập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên