Thứ 2, ngày 6 tháng 4 năm 2020

​Ba hồn bảy vía ông Trương Phi

12/07/2016 08:16 GMT+7

TTO - Trương Phi ơi là Trương Phi, ba hồn bảy vía nhà ông về đây mà xem con cháu...

- Ta đã chết từ xưa lơ xưa lắc, sao bây giờ lại réo gọi hồn ta làm gì?

- Hừm, ông là người mà tui ái mộ bậc nhất trong lịch sử đất nước ông. Này nhé, ông ngay thẳng, trước sau như một. Ông anh hùng, đánh nhau là mặt đối mặt, như là trận chiến long trời lở đất với Hứa Chử, với Mã Siêu... Nói thiệt, trong tất cả các bộ truyện Tàu, tui khoái nhất là ông. Vậy mà...

- Vậy mà làm sao? Ta đến chết vẫn giữ vững tiết tháo, trung nghĩa, không nói hai lời bao giờ mà...

- Tui không chê trách gì ông cả, mà chỉ tiếc...

- Tiếc cái gì? Nói gì thì huỵch toẹt đi mà, vòng vo mãi...

- Thiệt đúng là nóng như Trương Phi. Tui nói tiếc là tiếc cho cái đám con cháu của ông đấy.

- Con cháu ta làm sao?

- Ông không biết thật hay là giả vờ không biết? Này nhé, con cháu nhà ông bây giờ ngang ngược, bạo tàn, ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng tệ hại nhất là hèn...

- Cái gì, con cháu ta mà hèn? Có chết thì chịu chứ dứt khoát không được mang tiếng hèn...

- Hừm, ông chẳng tin à? Này nhé, ngang ngược ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng bây giờ bị đưa ra tòa thì khóc ri ri, bảo rằng mình là nạn nhân. Hèn chưa?

- Thôi, thôi ta thăng đây, từ nay ta không hiện về nữa đâu, nhục lắm!

BÚT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận