16/01/2023 18:13 GMT+7

Anh cấm đồ nhựa dùng một lần tại vùng England

Bộ Môi trường Anh thông báo lệnh cấm một loạt sản phẩm đồ nhựa dùng một lần, bao gồm cả đĩa và dao nĩa nhựa, tại vùng England.