Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021

Ai nóng ruột nấy giải quyết đi há!

11/12/2016 13:23 GMT+7

TTO - Thưa anh, có một vụ bổ nhiệm rất kỳ lạ: một anh học trò trẻ khô 26 tuổi, đang đi học lại được bổ nhiệm chức danh vụ phó...

- Chiêu hiền đãi sĩ, còn trẻ mà có tài rất xứng đáng được bổ nhiệm. Còn hơn sống lâu lên lão làng mà không nên tích sự gì.

- Dạ. Nhưng anh này chưa qua thực tiễn làm việc. Mấy anh ở trên thấy vừa mắt nên bổ nhiệm...

- Vừa mắt là hợp rơ. Bây giờ làm việc phải có team, phải có đồng đội, tâm đầu ý hợp. Nôm na là hợp cạ.

- Nhưng anh này về làm vụ phó mà ông vụ trưởng còn không biết mặt...

- Vậy là ông vụ trưởng quan liêu, không sâu sát!

- Dạ. Dân tình nói bổ nhiệm kiểu này là “quá nhanh quá nguy hiểm”. Còn sếp lớn bổ nhiệm anh này giải thích là thấy cán bộ tốt nên nóng ruột, bổ nhiệm nhanh chớ hổng tư lợi gì...

- Cán bộ biết nóng ruột trước thời cuộc là tốt!

- Nhưng dân tình nói nhiều chuyện còn đáng nóng ruột hơn sao hổng thấy mấy ổng nóng ruột giùm cho dân nhờ...

- Ví dụ như chuyện gì?

- Dạ. Là trẻ con vùng cao vùng sâu thiếu ăn thiếu mặc. Là người già thiếu thuốc thiếu men. Là bịnh viện 4 người nằm chung 1 giường. Là quan tham thủng thẳng nối gót nhau vọt ra nước ngoài. Là...

- Thôi, thôi được rồi! Ai nóng ruột nấy giải quyết đi há!

BÚT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận