27/02/2014 15:56 GMT+7

6 chuyên ngành được miễn học phí

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Đó là chính sách ưu tiên đặc biệt mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền áp dụng cho sinh viên học các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lý luận chính trị).

Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

RZAp9ymo.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 - Ảnh: TTO

Năm 2014, Học viện sẽ tuyển 1.800 chỉ tiêu ĐH chính quy, trong đó có 1.550 chỉ tiêu đào tạo văn bằng thứ nhất và 250 chỉ tiêu văn bằng thứ hai. Học viện xét tuyển theo 2 nhóm ngành: Nhóm ngành Báo chí truyền thông và khoa học xã hội nhân văn: Báo chí, Xã hội học, Công tác xã hội, Xuất bản, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh; Nhóm ngành khoa học chính trị: Triết học, Kinh tế, Chính trị học, Lịch sử, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Khi đăng ký dự thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thí sinh cần lưu ý, ngoài việc ghi tên ngành và mã ngành theo qui định, thí sinh phải ghi thêm tên và mã chuyên ngành vào ngay phía phải hàng ghi tên ngành trong hồ sơ đăng ký dự thi, đồng thời khi đi thi phải đăng ký mã chuyên ngành vào danh sách thí sinh tại phòng thi. Học viện tuyển sinh trong cả nước.

Điểm trúng tuyển vào Học viện được xét theo nhóm ngành, theo ngành và chuyên ngành kết hợp với điểm xét tuyển theo khối thi: Thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo nhóm ngành nhưng không đạt điểm trúng tuyển theo ngành, chuyên ngành ĐKDT ban đầu sẽ được đăng ký chuyển sang ngành, chuyên ngành có điểm xét tuyển thấp hơn trong cùng nhóm ngành, cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu. Thời hạn đăng ký chuyển ngành, chuyên ngành trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố điểm chuẩn.

Điểm các môn thi có hệ số 1, riêng ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh tính hệ số 2.

Điều kiện xét tuyển bổ sung: Đối với chuyên ngành Quay phim truyền hình, thí sinh dự thi phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

Dưới đây là chỉ tiêu vào từng ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Các ngành đào tạo đại học<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ngành

Mã chuyên ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Cấp văn bằng thứ nhất

1.550

Xã hội học

D310301

C, D1

50

Công tác xã hội

D760101

C, D1

50

Triết học, gồm 2 chuyên ngành:

- Triết học Mác-Lênin

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

524

525

C, D1

50

50

Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:

- Kinh tế chính trị Mác-Lênin

- Quản lý kinh tế

D310101

526

527

C,D1

50

50

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

C, D1

50

Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước

D310202

C, D1

50

Chính trị học, gồm 8 chuyên ngành:

- Quản lý văn hóa - tư tưởng

- Chính trị phát triển

- Quản lý xã hội

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Giáo dục lý luận chính trị

- Văn hóa phát triển

- Chính sách công

- Khoa học Quản lý Nhà nước

D310201

530

531

532

533

534

535

536

537

C, D1

90

50

50

50

50

50

50

50

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

D320401

C, D1

50

Báo chí, gồm 7 chuyên ngành:

- Báo in

- Báo ảnh

- Báo phát thanh

- Báo truyền hình

- Quay phim truyền hình

- Báo mạng điện tử

- Báo chí đa phương tiện

D320101

602

603

604

605

606

607

608

C, D1

100

40

50

100

40

50

50

Quan hệ quốc tế, gồm 2 chuyên ngành:

- Thông tin đối ngoại

- Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

D310206

610

611

C, D1

50

50

Quan hệ công chúng

D360708

C, D1

50

Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo và Marketing

D320110

C, D1

40

Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh

D220201

D1

40

Các ngành đào tạo cấp bằng đại học thứ hai: Sẽ có thông báo cụ thể vào tháng 3/2014.

250

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng công bố chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học cho thí sinh có ý định dự thi vào trường.

Theo đó, chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các lớp học tiếng Anh được quy định: Sinh viên các ngành/chuyên ngành thuộc khối lý luận chính trị, bao gồm: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Quản lý văn hóa - tư tưởng, Chính trị phát triển, Chính sách công, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lý luận chính trị, Văn hóa phát triển, Quản lý kinh tế, Quay phim truyền hình, Xuất bản, Công tác xã hội chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt năng lực ngoại ngữ trình độ B1 khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

Còn sinh viên các ngành/chuyên ngành Xã hội học, Báo in, Báo Ảnh, Báo Phát thanh, Báo Truyền hình, Báo Mạng điện tử, Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt năng lực ngoại ngữ trình độ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS). Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt trình độ ngoại ngữ C1 khung châu Âu (tương đương 650 điểm TOEIC hoặc 600 điểm TOEFL hoặc 7.0 điểm IELTS).

Đồng thời, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh phải có khả năng giao tiếp bằng một ngoại ngữ khác (trình độ B1) trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường. Đối với sinh viên học các ngoại ngữ khác: sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương với chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về chuẩn đầu ra tin học, sinh viên các ngành/chuyên ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị phát triển, Chính sách công, Quản lý văn hóa - tư tưởng, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị, Văn hóa phát triển, Xã hội học, Công tác xã hội chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có Chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ A (theo chương trình tin học ứng dụng A, B của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Riêng sinh viên các ngành/chuyên ngành Xuất bản, Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, Biên dịch tiếng Anh, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Báo in, Báo Ảnh, Báo Phát thanh, Báo Truyền hình, Báo Mạng điện tử, Quay phim truyền hình chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B (theo chương trình tin học ứng dụng A, B của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên