Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022

26 triệu lượt ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XII

29/11/2015 07:15 GMT+7

TT - Hầu hết ý kiến đều rất tâm huyết, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với dân tộc; hoan nghênh việc trung ương cho công bố sớm dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân.

Ngày 28-11, Tiểu ban văn kiện họp tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban văn kiện, chủ trì cuộc họp.

Bộ Chính trị đã giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp các ý kiến của đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc trung ương; Đảng đoàn Quốc hội tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội; Ban Dân vận trung ương tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; Ban Tuyên giáo trung ương tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên báo chí và thư, kiến nghị gửi trực tiếp đến trung ương với tổng số 1.547 trang.

Hầu hết ý kiến đều rất tâm huyết, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với dân tộc; hoan nghênh việc trung ương cho công bố sớm dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân.

Phát biểu kết luận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao kết quả đóng góp ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài thời gian qua.

Đợt đóng góp ý kiến đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi và ý nghĩa với 26 triệu lượt ý kiến phong phú, góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận