Tag: 12 dự án yếu kém

4 dự án thua lỗ, yếu kém ngành công thương còn tồn đọng, xử lý ra sao?

Đã có 8/12 dự án yếu kém ngành công thương có phương án xử lý cụ thể, trong khi 4 dự án còn lại vừa được trình phương án.

Xem xét đưa một số dự án ra khỏi 12 dự án yếu kém ngành công thương

TTO - Ba dự án DAP-1 Hải Phòng, Nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Nhiên liệu sinh học Bình Phước được đề xuất đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo, xử lý nhóm các dự án yếu kém ngành công thương.

Phân loại 12 dự án yếu kém, phải tự chịu trách nhiệm và không rót thêm vốn

TTO - Cần sớm phân loại 12 dự án yếu kém của ngành công thương thành 3 nhóm để có phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng trường hợp dự án thay đổi theo phê duyệt đã điều chỉnh, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, không cấp thêm vốn.