Ứng dụng điện thoại

Giáo dục Tuyển sinh Du học Khoa học Câu chuyện giáo dục Giáo dục các nước

Một người mắc lỗi, cả lớp “lên thớt” 7

Một người mắc lỗi, cả lớp “lên thớt”

TT - Cứ thành lệ, đầu tuần nào cũng vậy, cô giáo chủ nhiệm lại hết lời chỉ trích, phê bình thành viên nào trong lớp mắc lỗi. Thành ra ngay từ đầu tuần đôi tai của hơn 40 thành viên lớp đã bị "tra tấn" rồi...

Top