Nhịp sống trẻ Sống & Yêu Cơ hội việc làm Nhịp sống Online Bắc nhịp trái tim

​Những đứa trẻ trong trường giáo dưỡng

​Những đứa trẻ trong trường giáo dưỡng

TT - “Các cháu được đưa vào đây đều đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật giống như các phạm nhân: cướp của, giết người, trộm cắp, gây rối... và đặc biệt, ở đây có rất nhiều cháu đã thực hiện hành vi hiếp dâm”. 

Top