RSS

Giáo dục Tuyển sinh Du học Khoa học Câu chuyện giáo dục Giáo dục các nước

Ông Đinh La Thăng: Không lý do gì cứ bao cấp mãi 4

Ông Đinh La Thăng: Không lý do gì cứ bao cấp mãi

TTO - Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tập trung đẩy mạnh tự chủ tài chính, tự chủ các lĩnh vực khác, thực hiện xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho các trường.

Về đầu trang