Ứng dụng điện thoại

Bạn đọc Cùng làm báo Đường dây nóng Phản hồi Tâm sự

Chưa cấp thiết nhưng vẫn triển khai, dân khốn khổ

Chưa cấp thiết nhưng vẫn triển khai, dân khốn khổ

TT - Không có hoạt động công nghiệp hay cơ sở du lịch lớn trong khu vực nhưng dự án nạo vét luồng biển cho tàu 100.000 tấn ra vào ở Vạn Ninh (Khánh Hòa), tận thu cát biển xuất khẩu vẫn triển khai, gây ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của dân.

Top