Ứng dụng điện thoại

Pháp luật Tư vấn Ký sự pháp đình

Bắt khẩn cấp điều dưỡng trộm tiền bệnh nhân  10

Bắt khẩn cấp điều dưỡng trộm tiền bệnh nhân 

TTO - Được điều đưa bệnh nhân nặng về nhà tại Đà Lạt, nam điều dưỡng lợi dụng sơ hở đã trộm giỏ xách của người nhà bệnh nhân, trong đó có tài sản của bệnh nhân trị giá khoảng 58 triệu đồng.

Top