Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Xét chọn "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu" năm 2013

16/09/2013 18:05 GMT+7

TTO - UBND TP vừa đồng ý cho Hiệp hội Doanh nghiệp TP tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu" năm 2013.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn căn cứ vào quá trình sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Trong tình hình kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phải giữ vững doanh thu, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có các giải pháp trong đổi mới sản xuất kinh doanh như đổi mới công nghệ, sản phẩm - dịch vụ mới, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải chấp hành quy định của địa phương, quy định về bảo hộ cho người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, có các công trình, hoạt động chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động.

Thành tích để xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu” dựa trên thành tích đạt được của doanh nghiệp, doanh nhân trong 2 năm trước, có chú ý đến thành tích thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2013.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận