Tag: Xe đạp Thống Nhất

Xe đạp Thống Nhất: Chiếc xe chở những ước mơ

Đó là chiếc xe đạp Thống Nhất của bà ngoại cho mẹ, kỷ vật còn lại của ông ngoại được gìn giữ từ những năm 1960 xa lắc lơ, hồi mà tôi vẫn còn ở “Liên Xô”.

Thời ấy, xe đạp Thống Nhất là cả một gia tài

'Nghĩ đến xe đạp, nghĩ về Thống Nhất ' là slogan (khẩu hiệu) ngắn gọn, dễ nhớ khi nói về sản phẩm xe đạp Thống Nhất vang bóng một thời.