Thứ 5, ngày 9 tháng 7 năm 2020

​Xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia

03/08/2015 09:43 GMT+7

TT - Đó là nội dung trong báo cáo về xây dựng chính phủ điện tử vừa được Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ.

Theo báo cáo này, việc xây dựng chính phủ điện tử cần một kế hoạch tổng thể và cần có sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các bộ, ngành, các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương.

Trong đó, cần thiết phải thực hiện ngay việc xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp.

Xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử (một cửa điện tử quốc gia) để cấp phép, thực hiện các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Một cửa điện tử này được hình thành từ hệ thống thông tin dân cư, hệ thống thông tin đất đai - xây dựng và hệ thống thông tin doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ cho biết báo cáo nêu trên đã được Chính phủ thảo luận tại phiên họp thường kỳ tháng 7 (ngày 31-7).

Qua thảo luận, các thành viên Chính phủ khẳng định sự nhất trí và quyết tâm cao trong việc đẩy mạnh thực hiện, sẽ cụ thể hóa bằng một nghị quyết về chính phủ điện tử, đi liền với đó là chương trình thực hiện, chỉ thị để giao nhiệm vụ cho các bộ ngành và địa phương.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận