​WB hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

16/05/2016 11:48 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) mới phê chuẩn khoản vay trị giá 150 triệu USD giúp tăng cường một số cải cách ưu tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Khoản cho vay nói trên thuộc khuôn khổ hoạt động hỗ trợ chính sách phát triển quản lí kinh tế và năng lực cạnh tranh lần thứ 3 (EMCC 3) cho Chính phủ Việt Nam của WB.

Theo đó, hoạt động này hỗ trợ thực hiện cải cách chính sách giúp Chính phủ Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lí tài khóa (bao gồm cả các chính sách giải quyết nợ xấu, cải cách ngân hàng, quản lí nợ và quản lí kho bạc); tăng cường minh bạch, tiết kiệm và trách nhiệm trong khu vực công.

Khoản vay của WB cũng hỗ trợ tăng cường bộ máy hành chính công, quản lý doanh nghiệp Nhà nước và tăng cường quản lý đầu tư công hướng tới nâng cao minh bạch; làm cho môi trường quản lý Nhà nước lành mạnh hơn, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm gánh nặng hành chính, cải thiện chính sách thuế và mua sắm công.

Ông Achim Fock, quyền Giám đốc WB tại Việt Nam đánh giá trong 5 năm qua, quá trình tái cơ cấu ở Việt Nam liên tục đạt tiến triển trong nhiều lĩnh vực quan trọng như cải cách ngân hàng, quản lý doanh nghiệp Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh.

Nếu những cải cách này được củng cố trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2016 sẽ góp phần phát huy tối đa tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận