Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022

​Việt Nam giảm nhanh tình trạng bất bình đẳng giới

21/10/2014 00:10 GMT+7

Cần biết - Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là quốc gia giảm bớt khoảng cách giới nhanh nhất trong 20 năm qua.

Tại nước ta, ngày càng có nhiều phụ nữ đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị - xã hội của đất nước, gồm các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 là 24,4% (cao thứ 2 trong khu vực và thứ 43 trên thế giới). Tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 25,2%; cấp huyện là 24,6%; cấp xã là 21,7%. 

Nữ giới đóng góp lớn và được đối xử bình đẳng hơn trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Giáo viên, một chủ thể quan trọng của lĩnh vực giáo dục, thì nữ giới chiếm tỷ lệ khá cao: chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối ở hệ mẫu giáo; ở bậc phổ thông (70,2%); bậc đại học, cao đẳng và giảng viên trung cấp chuyên nghiệp (khoảng 45%).

p1FVO3ZW.jpg

Bình đẳng giới cũng đạt được những kết quả tích cực về y tế và chăm sóc sức khoẻ. Tuổi thọ bình quân của nữ giới đạt cao hơn của nam giới (76 so với 70 tuổi); cao hơn của nữ giới trong khu vực (73 tuổi), của nữ giới ở châu Á (73 tuổi), của nữ giới trên thế giới (73 tuổi).

Phụ nữ đã đóng góp quan trọng vào việc giảm tỷ lệ sinh (từ 1,99% năm 1999 xuống 1,70% năm 2013) và giảm tỷ lệ tăng tự nhiên (từ 1,42% năm 1999 xuống 1,05% năm 2013); giảm tổng tỷ suất sinh (từ 2,3 con/phụ nữ năm 1999 xuống còn 2,1 năm 2013).

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận