Tag: Viện Kinh tế Việt Nam

Thách thức của nền kinh tế 2017 và những việc cần làm ngay

TTO - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nhận định những thách thức mà nền kinh tế phải đối mặt trong năm 2017 sẽ vô cùng to lớn, nếu không muốn nói là sẽ khó khăn hơn năm 2016 vừa qua.