Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Việc cấp phép ca khúc sẽ được chất vấn tại Quốc hội

02/06/2017 21:29 GMT+7

TTO - Bộ trưởng Bộ VH-TTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, trong đó có nội dung quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Theo thông cáo của trung tâm báo chí kỳ họp vừa được phát tối 2-6, nội dung mà Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời chất vấn gồm: vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Các bộ trưởng các bộ Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Công an, GD-ĐT cùng tham gia trả lời chất vấn. Các bộ trưởng, trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan đế nội dung này.

Cũng theo thông cáo này, các nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn có liên quan tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV gồm:

Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững; công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản, người có trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Các bộ trưởng, trưởng ngành Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài nguyên - môi trường, Công thương, GTVT, Khoa học - công nghệ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các bộ trưởng, trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, người có trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Các bộ trưởng, trưởng ngành Tài chính, Xây dựng, GTVT, Tài nguyên - môi trường, Công thương, Y tế, GD-ĐT, Khoa học - công nghệ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các bộ trưởng, trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, người có trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến.

Các bộ trưởng, trưởng ngành Tài chính, Kế hoạch - đầu tư, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn. Các bộ trưởng, trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu từ ngày 13 đến 15-6.

VIỄN SỰ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận