Thứ 3, ngày 6 tháng 12 năm 2022

Vì sao Nhà máy In tiền quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng?

17/08/2019 14:38 GMT+7

TTO - Nhà máy In tiền quốc gia công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỉ đồng và sự sụt giảm của nhiều hạng mục tài chính khác. Kết quả này trái ngược so với năm tài chính 2018.

Vì sao Nhà máy In tiền quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng? - Ảnh 1.

6 tháng đầu năm 2019 Nhà máy In tiền quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng - Ảnh T.L.

Nếu như Nhà máy In tiền quốc gia ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 là hơn 60,4 tỉ đồng thì 6 tháng đầu năm 2019 lại báo lỗ hơn 11,2 tỉ đồng.

Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giữa niên độ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm đến hơn 90 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Từ đó, lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm khoảng 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2018, còn gần 20,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ các chi phí liên quan là con số âm khoảng 6,9 tỉ đồng.

Nguyên nhân là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Mặc dù chi phí tài chính có giảm nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính lại giảm mạnh hơn.

Trước đó, trong hai năm tài chính 2017 và 2018, lợi nhuận sau thuế của Nhà máy In tiền quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn, lần lượt là 44,5 tỉ đồng và 51,1 tỉ đồng.

Một chỉ tiêu tài chính khác đáng lưu ý trong báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 của doanh nghiệp này là hàng tồn kho sau 6 tháng tăng mạnh lên 950,5 tỉ đồng.

Hạng mục tài chính trên ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2017 là 531 tỉ đồng và cuối năm 2018 là 424,3 tỉ đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

TRẤN KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận