Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020

Vi phạm về tiếng ồn, bị phạt như thế nào?

18/06/2016 06:49 GMT+7

TTO - Sau khi Tuổi Trẻ thông tin về việc cơ quan chức năng trả lời yêu cầu phản ứng nhanh, kiểm tra “nóng” các biểu hiện vi phạm tiếng ồn, một số người dân tiếp tục đề nghị cần nêu rõ hơn các hình thức xử lý vi phạm, phạt như thế nào?

- Phòng kiểm soát ô nhiễm Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM) trả lời:

Hành vi gây tiếng ồn, tùy mức độ có thể bị xử lý theo quy định tại nghị định 179 (năm 2013) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (xem bảng bên).

Bên cạnh đó, hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 3-6 tháng; từ 6-12 tháng (tùy mức ồn vượt bao nhiêu so với quy định).

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật, với thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường, trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành.

GIÁNG HƯƠNG ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận