Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Tự nguyện áp dụng khoán xe công từ cấp chủ tịch tỉnh

15/01/2019 21:31 GMT+7

TTO - Cấp thứ trưởng, chủ tịch các tỉnh, chủ tịch các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được tự nguyện khoán xe theo nghị định 04/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô.

Theo nghị định này, các chức danh từ thứ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh được tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng ôtô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Ban Thường vụ tỉnh, UBND cấp tỉnh, HĐTV tập đoàn kinh tế căn cứ tình hình thực tế, phương án nhận khoán và số lượng chức danh nhận khoán kinh phí, để quyết định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Nghị định 04/2019 cũng đưa ra 2 phương án để các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, địa phương, và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện khoán chi phí sử dụng ôtô khi đi công tác.

Phương án 1 là khoán gọn, căn cứ khoảng cách đưa, đón đối với chức danh; tần suất đi công tác của chức danh đủ điều kiện sử dụng ôtô và đơn giá dịch vụ vận chuyển trên thị trường địa phương để xác định mức khoán cụ thể cho từng chức danh.

Phương án 2, thanh toán theo km thực tế và đơn giá dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường. Việc xác định đơn giá dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường để thanh toán ch các chức danh do bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, và UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp tất cả các chức danh từ thứ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh nhận khoán ôtô công, các bộ, cơ quan trung ương, Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố, UBND tỉnh, HĐTV tập đoàn kinh tế quyết định số lượng xe trang bị để phục vụ cho các chức danh khi đi công tác theo quy định.

Văn phòng bộ, cơ quan trung ương mua không quá 3 ôtô với giá tối đa 920 triệu đồng/xe.

Tương tự cấp văn phòng tổng cục, văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, văn phòng UBND, văn phòng HĐND cấp tỉnh, văn phòng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước mua tối đa 1 ôtô/đơn vị với giá mua không vượt 920 triệu đồng/xe.

Tiêu chuẩn mua ôtô phục vụ công tác chung sẽ căn cứ theo cấp, và số lượng công chức, viên chức từng đơn vị, cấp cục, vụ thuộc bộ, có dưới 50 người, 1 xe/2 đơn vị, nếu trên 50 người, 1 xe/đơn vị; đối đơn vị thuộc cấp tỉnh, văn phòng tỉnh ủy, thành ủy 2 xe/đơn vị, văn phòng HĐND, UBND tỉnh 3 xe/đơn vị; các tập đoàn, tổng công ty tối đa 2 xe/đơn vị.

Bộ trưởng đi xe dưới 1,1 tỉ, chủ tịch tỉnh đi xe dưới 920 triệu Bộ trưởng đi xe dưới 1,1 tỉ, chủ tịch tỉnh đi xe dưới 920 triệu

TTO - Chính phủ vừa ban hành nghị định 04/2019 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô phục vụ công tác, làm căn cứ giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng xe, thuê dịch vụ ôtô từ trung ương tới địa phương.

BẢO NGỌC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận